Видео

Песна за Гоце Делчев испеана од Емилија Ѓоревска

Emilija Gjoreska

Песна за Гоце Делчев испеана од Емилија Ѓоревска.

Вака пејат ангели.

Ова мора да го слушнете. Мора. Токму ова е традицијата по која маваат, да ја заборавиме, да ја избришат од книгите.

Воопшто да не избришат нас, да не нема. Од нас зависи дали ќе биде така.

А ако ме прашувате мене, јас знам. НЕМА ДА УСПЕАТ.

Emilija Gjoreska
Песна за Гоце Делчев

 

Следете ме на овие социјални мрежи