Мислења

Улогата на Гоце Делчев како задграничен претставник на ВМРО во Софија

Гоце Делчев

Во периодот 1894-1903 год. во Бугарија се смениле неколку влади. Во овој период се смениле три гарнитури на Задгранични претставници. Најголем резултат постигнала првата гарнитура (Гоце Делчев и Ѓорче Петров) чиј мандат траел 5 години…

Гоце бил Задграничен претставник неполни 5 години (декември 1896-26.10. 1901). Тој се ангажирал за обезбедување на организацијата со материјални средства, оружје, муниција и литература. На негово инсистирање ЦК на ТМОРО во март 1897 год. донело одлука за проширување на Задграничното претставништво со уште еден член Ѓорче Петров.Нивниот мандат минал низ три етапи. Првата етапа го опфаќа периодот од нивното доаѓање во Бугарија до 1899 год. Втората започнува сo…

Прочитајте многу повеќе на слениов линк: Улогата на Гоце Делчев како задграничен претставник на МРО во Софија

Во светло на контроверзите кои деновиве се наметнуваат „брутално“ на македонската јавност, го предлагам овој текст на увид…

Гоце Делчев со Серската чета


Следете ме на овие социјални мрежи