Избор од ВЕБ

Кој е кодошот кој ја направи „листата на неподобни“ во Архивот?!

Димитар Богески, човекот што ги накодоши колегите

Да, да, сите се разрешени иако новиот Вршител на должност никогаш нити ги видел нити ги слушнал. Тоа укажува дека неко…

Да се вратиме на КРТОТ кој ја подготви „листата за отстрел“. Се работи за Димитар Богески, човекот кој за да се вози на службени патувања со новиот В.Д. бил подготвен да ги предаде своите колеги во список, кој се разбира е субјективен и ја отсликува неговата психопатологија, која и тоа како покажува човек со комплекси и растројства.

Извор: Кој е кодошот кој ја направи „листата на неподобни“ во Архивот?!

Следете ме на овие социјални мрежи