Избор од ВЕБ

Македонците се сомневале дека Бугарите и Србите ќе ги поделат во 1905 година

Неподелена Македонија 1905

Од писмото се гледа дека членовите на Организацијата биле добро запознаени со намерите на соседите и дека воопшто немале намера и покрај сите непог…

Кој не ја познава ИСТОРИЈАТА осуден е на да ја повтотува.

Извор: Македонците се сомневале дека Бугарите и Србите ќе ги поделат во 1905 година

Следете ме на овие социјални мрежи