Избор од ВЕБ

Битката кај Карбуница!

Селото го бранел востанички одред од околу 200 востаници, предводени од војводата Арсо Мицков.  Околу 8 часот наутро еден баталјон редовна војска од 800 души и башибозукот од околните албански села го нападнале селото Карбуница.

Комити на МРО

По четвртиот обид, османлиската војска успеале, околу 12 часот да го заземат селото. Востаниците се повлекле на порано подготвените позиции кај месноста Ѓурѓевица, каде што продолжиле борбите. Во меѓувреме, на позициите кај Ѓурѓевица, пристигнале уште 350 востаници од Горна и од Долна Копачка, кои се вклучиле во борбата. Откако ја проценил состојбата, војводата Мицков преку курир испратил повик за помош до демирхисарските раководители.

Повеќе на: Битката кај Карбуница


Следете ме на овие социјални мрежи