Филип Петровски: Мислења 2007-2008 (цела книга)

(Тука, во овој пост, можете да ја прочитате целата книга)  Времето поминува бргу. Во 2006 г. ја објавив мојата втора книга „Уште еднаш за нас“, сакајки со неа да се поврзам  со мојата прва книга „За нас“, која пак ја објавив веднаш по враќањето од Њујорк во 2003 г. Практично со тие две книги, опфатив…

Цената на слободниот интелектуалец

Седумдесет одбрaни колумни од jуни 2007 gодинa до декември 2008 година: тоа е квантитативниот биланс на колумнистичката актива што Филип Петровски се решава да jа печати сега за сега, во оваа книга, со оглед на тоа дека читателите на “Утрински весник” се уште jа следат неговата саботна колумна. Од декември 2008 пак до сега има…

Ѕвонко Јанкуловски: Брутално разголување на политиката

Книгата, поточно збирката на колумни на авторот Филип Петровски е во обем од 197 страни, компјутерски куцан текст. Во неа се поместени  колумни создавани во периодот од 2007 до 2008 година, објавени во дневниот весник Утрински весник. Она што е карактеристично, како генерална оцена за книгата е современоста и актуелноста на темите кои ги обработува…

Венко Андоновски: РЕЦЕНЗИЈА НА КНИГАТА „МИСЛЕЊА“ ОД ФИЛИП ПЕТРОВСКИ

РЕЦЕНЗИЈА НА КНИГАТА „МИСЛЕЊА“ ОД ФИЛИП ПЕТРОВСКИ           Во делото со наслов „Мислења“ се поместени текстови на Филип Петровски кои континуирано се објавувани како колумни во дневните весници, а потоа преобјавувани и во електронска форма. Досега Филип Петровски се појавувал пред читателската публика како колумнист во списанијата Завет, Фокус и Дневник, Вечер и Утрински весник.…