Публикувани копии од важни историски и културни документи за Македонија

Државниот ахрив на Република Македонија почна со публикување едиција на копии од документи верни на оригиналот кои се чуваат во неговите депоа. Од октомври тие ќе можат да се купат […]

Прилози кон историјатот на поврзаноста на семејството со идејата на ВМРО

Стариот мој, како кандидат за пратеник на ВМРО во 1994 година. Кога си чуваш документи. Да се потсетиме дека СДСМ ги фалсификуваше тие избори и владееше на сила до 1998 […]

АНГЕЛ И ХРИСТО УЗУНОВИ – ПСЕВДОНИМИТЕ НА ВМРО

Државниот архив на Република Македонија во мај 2015 година ја објави публикацијата Ангел и Христо Узунов – „ПСЕВДОНИМИТЕ НА ВМРО“, серија „Архивата на Ангел Узунов“ во редакција на д-р Ленина […]

Нова публикација на Државниот архив на Република Македонија

Ве информираме дека излезе од печат зборникот на документи „Руската колонија во Скопје (1920 – 1943)”, во редакција на д-р Ленина Жила и д-р Филип Петровски. Документите сведочат за времето кога руските […]