Говор по повод 65-годишнината од постоењето на Државниот архив на Република Македонија

Говор на д-р Филип Петровски, директор на Државниот архив на Република Македонија по повод 65-годишнината од постоењето на Државниот архив на Република Македонија Почитуван Претседател на Република Македонија, д-р Ѓорге […]