Стратешки план за работа на Државен Архив на Република Македонија (2017-2019)

Стратешки план за работа на Државен Архив на Република Македонија Еве како тоа се работи. Прецизно и професионално. Сте виделе ваков план досега на друга институција? STRATESKIPLAN2017-2019