ПОСЕТА НА ФЕДЕРАЛНОТО АРХИВСКО АГЕНСТВО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА (РОСАРХИВ) – МОСКВА, 18-21 АПРИЛ 2017 ГОДИНА

Д-р Филип Петровски, директор на Државниот архив на Република Македонија, во периодот од 18 до 21 април 2017 година, на покана на Федералното архивско агентство на Руската Федерација (РОСАРХИВ) оствари […]

Државниот архив промовираше два тома „Илинденски сведоштва”

Државниот архив на Република Македонија ги промовираше првиот и вториот том од зборникот документи насловен „Илинденски сведоштва”, како дел од истоимениот проект кој започна во 2015 година и е предвидено […]