Говор на д-р Филип Петровски, директор на Државниот архив на Република Македонија, 1.12.2016

Распаѓањето на поранешната СФР Југославија и сите процеси што претходеа и следеа на тој настан, меѓу кои и потпишувањето на Договорот за сукцесија го одбележаа крајот на 20 век. На […]

ОТВОРАЊЕ НА ИЗЛОЖБАТА ПО ПОВОД 15-ГОДИШНИНАТА ОД ПОТПИШУВАЊЕТО НА ДОГОВОРОТ ЗА СУКЦЕСИЈА „ИСТОРИЈА НА НАСЛЕДСТВОТО” (СЛОВЕНИЈА И СУКЦЕСИЈАТА ПО РАСПАЃАЊЕТО НА ЈУГОСЛАВИЈА)

На 1 декември 2016 година, во Националната установа „Музеј на македонската борба за државност и самостојност“, Државниот архив на Република Македонија ја отвори изложбата „Историја на наследството“ (Словенија и сукцесијата […]