Весник на нашата емиграција кој ја одбележува 30 годишнината на АСНОМ и 71 година од Илинденското востание.
Оној АСНОМ што го избришаа „нашите“ пратеници во јануари 2019 од Уставот на Македонија. Притоа го сменија името и воведоа двојазичност во пакет…
(исечок од моите истражувања, слободно за користење)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *