Претпоставувам ретко кој ја знае оваа одлука. Затоа што не се води ред за историјата и документите и затоа што секој нареден султан времето го смета од неговото доаѓање…

Јас пак имам маана да чувам се што ми дошло во раце во овие безмалку 30 години делување на политичката сцена.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *