Промоција на монументалната едиција МАКЕДОНСКИ ДЕЈЦИ.

Бидете таму.

Ќе можете да читате за Тошев, Кљашев, Чакалов…

Само еден инсерт ќе приложам за да ве заинтересирам.

Се работи за ТИТАНОТ Чакаларов. Тој се борел против османилиите, грците како и домашните предавници. Бил страв и трепет. Кога најпосле го убиле грчиштана му ја исекле главата и ја шетале низ македонските села во Егејска Македонија и викале ГО НЕМА ЧАКАЛАРОВ, ЈА НЕМА МАКЕДОНИЈА…

За некои од дејците за прв пат се објавува посебна книга, монографија.

АЛБУМОТ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *