Стратешки план за работа на Државен Архив на Република Македонија

Еве како тоа се работи. Прецизно и професионално. Сте виделе ваков план досега на друга институција?

STRATESKIPLAN2017-2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *