Објавено на 16 септември 1924 година во австралиски печат.

Од текстот се гледа дека Тодор Александров се залага за паролата МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ.

Со оглед на тоа дека постоењето на македонците се оспорува од страна на комшиските пропаганди, со назнака дека не постоиме до 1945, еве само мал фрагмент 20 години претходно… и се разбира имаме уште тони материјали.

И ќе ги објавиме.

ПОГЛЕДАЈ ГО ВЕСНИКОТ ОД 1924

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *