УДБК Скопје располага со сознанија…

Дојде до ерупција на незадоволство помеѓу студентите…

…за да подоцна стане општонародно востание…

Ние студентите не сме против правата на студентите од малцинствата… Но, со сите сили ќе се спротивставиме до крај на создавање на етнички чист факултет и создавање на паралелни институции кои ќе водат кон федерализација на Македонија.

Филип Петровски

Оваа „барање на човекови права“ на крај доведе до војна во Македонија во 2001. Отворањето на вратите од Владата на СДСМ не водеше токму кон тоа и ние како студенти решивме да се спротивставиме на тоа. Во март 1997 УДБК од Куманово заведува во обработка по линија МАКЕДОНСКИ ЕКСТРЕМИЗАМ го заведува ФИЛИП ПЕТРОВСКИ, роден во 1972, студент на Филизофскиот Факултет под псевдоним Марта.

Лицето е интересно за службите како организатор и водач на протестите организирани во контекст на борбата за УНИТАРНОСТ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК…

На оваа тема, во овој пост во иднина ќе додадам уште материјали, а секако имам уште детали за пишување.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *