Додека протестирав како студент а и потоа водено е ПОЛИЦИСКО ДОСИЕ со намера да ме компромитираат како политички несоодветен. Ова беше забрането со Уставот на тогаш Република Македонија…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *