Во оваа емисија ќе чуете работи кои сте ги заборавиле. На време беа кажани. Еве доказ…

Во емисијата суптилно ја цимнав новинарката за нејзината активност во организираното учество за мое дискредитирање. Истата новинарка во присуство на сведок ми призна дека имала нарачки од високи политичко полициски структури да ме денунцира со однапред подготвени материјали.

Се разбира потоа никогаш повеќе не ме повика во емисија. Нејсе, тоа е неважно. Трага сум успеал да сочувам и еве ја на увид.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *