За Нас (мојата прва книга од 2003 година) бесплатно достапна

Првата година од третиот милениум на човештвото после распетието на Христа, милениум во кој многумина предвидуваат дека нашиот род ќе го победи просторот и времето напуштајќи го нашиот соларен систем, во потрага по нови подобри места за живеење, за мојата држава, татковина, Македонија започна трагично.

За НАС(преземи ја книгата бесплатно во ПДФ формат)

Еден навидум минорен и за многумина случаен пограничен инцидент, се претвори во хаос, трагедија, одење по жица и во многу заличи на пат од кој нема излез. Жртви, мински полиња, подмолни убиства од заседи, одлетани во воздух манастири, ѕверски мачења и масакрирања, темници, страв, жед…
Човек ќе помисли некој ни ги набројува страдањата во пеколот на Данте или создава тензија која што ќе го привлече вниманието на читателот за некој роман со хорор содржина. Но, не! Не е ништо од тоа поврзано со фикцијата, напротив сето тоа и се случи на мојата татковина и по игра на случај (или на нешто друго!?) бев активен учесник во сите тогашни случувања. Бев член на Парламентот, третиот пратенички состав на независна Македонија, еден од сто и дваесетте членови. Тоа е составот кој што беше избран во 1998 година и составот што изгласа промени на крајот од 2001 година на македонскиот Устав, донесен во 1991 година. Тој состав на Парламентот го промени Уставот кој што беше донесен како израз и потреба, и над се круна на напорите, вековните напори и стремежи на Македонскиот народ за создавање на сопствена држава, препознавање и етаблирање во ме|ународното семејство на народите.
Гордост или беда, правилен или погрешен чекор, ќе остане прашање што треба да си го одговорат сами сите пратеници што учествуваа во промената на македонскиот Устав.

Дури и на македонската википедија има информации за книгата

Исто така можете да ја најдете и на ГУД РИДС

Детали се преведени дури и на англиски: … A minor and for most people, a seemingly accidental border incident turned into chaos, tragedy, wire walking and in many ways became to look like a road with no exit. Victims, mine fields, evil ambush assassinations, monasteries blown in the air, beastly torturing and massacres, darkness of fear, thirst …

… ”Why us?” and the next logical question is: “Why now?” …

… This urge was so unclear for me, this urge that was pressing me so hard. I often asked myself, what is the goal, the essence, the idea, the expectation, the product of writing something like this. And suddenly I understood, I can rely on Jung, I can explain this through him and his timeless conclusions: “My words are an expression for themselves, they occurred from the destiny’s urge. What I was writing (talking) about was obsessing me from within. I allowed the spirit that was moving me to come out at the surface!” ..

А делови се преведени и на бугарски јазик… накнадно може да ставам инсерти и од тоа.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *