Генерален Конзул на Република Македонија во САД со седиште во Њујорк

Линк до страната на СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ

За жал до денеска, 20 години подоцна преживеал само еден документ онлајн. Ова ви е директен доказ дека историјата се брише, прераскажува одново според потребите на совремието.

Ама за среќа јас имам купишта сочувани документи. И ќе ги поставам со време…

Filip Petrovski
Филип Петровски
Извадок од работниот дневник во Њујорк

Со Борис Трајковски во Њујорк, 2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *