Ретко сум одговарал на „новинари“ на овој начин. Сум сметал дека сме обрзани на трпење критика и некако кодекс на молчење бидејќи сме јавни личности.

Но долг период бев изложен на организирано пропагандистичко уништување на кариерата и одговорив. На овој одоговор сум ПОСЕБНО ГОРД. И ден денеска (пишувам во 2021) стојам зад секој напишан збор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *