Мојот настап од 10 ноември во кој дадов анализа на состојбата во Македонија. Внатре во плеј листата имате интегрално видео од 1 сат. А доколку тоа ви е многу 13 кратки видеа на конкретни прашања, кои се од 1 до 3 минути најмногу.

Ако ви е позгодно видеото го поставив и на Фејсбук:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *